ArrowMobileBack
← zpět na všechny články

Risk management finGOOD a jak probíhá příprava investice

Důvěřuj, ale prověřuj! To platí ještě o trochu více v oblasti investic. Protože před našimi investory nechceme mít žádná tajemství, tak vás dnes necháme nahlédnout pod pokličku našeho risk managementu. Představíme si  jak vypadá celý proces a co se vše děje, než se k vám dostanou jednotlivé investice. 

1.krok – sběr dat

Vše začíná prvním a zároveň velmi důležitým krokem. Pro naši přísnou risk analýzu musí žádající společnosti předložit potřebná data. K tomu jim slouží náš velmi intuitivní formulář na www.nezpujdetedobanky.cz

A co nás přesně zajímá?

Účetní údaje

Základním stavebním kamenem naší risk analýzy jsou účetní údaje. Zvláště pečlivě si vždy posvítíme na výsledovku a rozvahu. Na ty se pak nabalují další dokumenty v podobě daňového přiznání a DPH. 

Doklady však nemohou být starší než 3 měsíce, tím se snažíme eliminovat riziko, že bychom poskytli úvěr na základě zastaralých nebo zkreslených dat. 

Zdraví společnosti

Další oblastí, které nás zajímají jsou zdraví společnosti, udržitelnosti businessu a jeho predikce na další období.

V tuhle chvíli přichází na řadu: 

  • Výpisy z objednávkového systému
  • Seznamy nasmlouvaných zakázek

U online projektů k tomu ještě navíc přidáváme analýzu návštěvnosti, konverze atd. Data čerpáme z interních e-shopových systémů, a aby nám opravdu nic neuniklo, doplňujeme je ještě o Google analytics.

Business plán a cashflow

Pokud ovšem něčemu přikládáme opravdu stěžejní význam, tak je to cashflow žádající společnosti. Z hlediska cash flow posuzujeme schopnost společnosti splácet poskytnutý úvěr, a to ať ze stávajícího businessu nebo nově získaného. Ke slovu se také dostává business plán. Při jakýchkoliv pochybách, společnost okamžitě vyřazujeme. 

Závazky společnosti

Zajímají nás také stávající závazky společnosti. Zevrubně zkoumáme, jak se společnost vypořádává se svými závazky a zda je schopná je splácet. To je jeden z nejdůležitějších parametrů, který rozhoduje o tom, zda bude společnosti poskytnuto další financování.

Vysoké zadlužení však není na překážku, pokud je k dispozici dostatečné hmotné zajištění a cash flow společnosti je zdravé.

2.krok vyhodnocení dat

V tento moment máme už dostatek dat pro vyhodnocení společnosti žádající do úvěr. Dokumenty pro finanční analýzu nejdříve zpracuje náš chytrý algoritmus, který vyhodnocuje potenciální rizikovost klienta. 

Po něm přichází ke slovu přichází zkušený tým risk manažerů. Ti na základě svých letitých zkušeností a pečlivém přezkoumání všech dat, rozhodnou o vhodnosti dané společnosti a celý proces dokončí.

Abychom vaše investice ještě více ochránili, tak svoji významnou roli také hraje zajištění. Pro ještě větší ochranu našich investorů je pak každá investice navíc zajištěna směnkou a častokrát i notářským zápisem s přímou vykonatelností a movitým nebo nemovitým majetkem. Nižší zajištění je kompenzováno vyšším úrokovou sazbou.

3.krok příprava investice

Pokud společnost projde tímto přísným sítem na řadu přichází příprava samotné investice. V této fázi pro vás připravujeme teaser a analýzu, kde naleznete veškeré informace hezky a přehledně. 

Den před investicí odesíláme email s informaci o čase spuštění investice. V den samotného spuštění dostanete také email se krátkým představením investice.

V poslední době se ovšem ukazuje lačnost našich investorů a první letošní dvě investice byly během do hodiny zainvestovány. Aby vám nic neuniklo, doporučujeme nastavit si notifikace. Ty vám přijdou ve stejnou dobru jako spuštění samotné investice. V notifikaci obdržíte také odkaz na investici a čas v tuhle chvíli bude hrát ve váš prospěch.

Tolik tedy o našem risk managementu a přípravě investic. Jaké rizika musí zhodnotit investor ze svého pohledu si můžete přečíst v článku – Rizika investování a jak jim předcházet >>